Bokbidrag og utgivelser

Voksne skaper vennskap – Arbeid med inkluderende miljøer i skolen (2012)

«Skal voksne blande seg opp i barns og unges vennskapsrelasjoner? Kan de gjøre noe med dem, eller bør de holde seg langt unna i respekt for barns og unges integritet?

Lek og vennskap er selve livets skole. Gjennom vennskap erfarer barn å høre til et fellesskap utenfor familien. Her foregår grunnleggende læring av samspill, selvhevdelse og omtanke, barnet får lære «hvem er jeg sammen med andre».

Denne boken har sitt utgangspunkt i Manifest mot mobbing 2012. Boken er en artikkelsamling med ulike bidragsytere som tar for seg ulike perspektiver på det forebyggende arbeidet i skolen. For å sikre gode skolemiljøer for alle barn og unge, oppfordrer forfatterne voksne til å bli aktive vennskapere.»

Jeg har skrevet innledningskapittelet sammen med Lise Andrea Arge. Boken kan kjøpes her.

Voksne skaper vennskap


Barn, kunst og kultur (03.09.2013)

Barn, kunst og kultur

Redaktører er Marit Bakken og Sidsel Bjerke Hommersand.

«Et klokt kunstnerhode har sagt at all god kunst er god pedagogikk, men ikke all pedagogikk er god kunst. I barns liv kan kunsten være med på å danne grunnlag for livsinnhold, måter å se verden på, mulighet til å uttrykke seg med både ord og visuelle virkemidler og til nettopp å lære.»

«I denne boka gir kunstnere, formidlere og forskere sitt innspill til svaret. Felles for alle forfatterne er at de er opptatt av at barn skal få oppleve god kunst, kunst som er skapt for barn.» (Universitetsforlaget)

I boken bidrar jeg med dikt. Boken kan fortsatt kjøpes her. Utgivelsesdato var: 03.09.2013.


Fantasi og blekk – Skrivebua (13.09.14)
Skrivenettstedet skrivebua.no ble nedlagt i januar 2013. Som et resultat av dette gikk vi sammen, og lagde en antologi med et utvalg av de mange tekstene som ble lagt ut på Skrivebua opp gjennom årene. Over 1 million bidrag ble sendt inn mellom 1997 og 2013. I boken får du lese noen av tekstene.

Jeg var så heldig å bli portrettert over åtte sider med noen av tekstene jeg sendte inn mellom 2009 0g 2013 – perioden jeg rakk å få være medlem på Skrivebua, før nettstedet ble nedlagt. I løpet av de årene jeg var medlem sendte jeg inn over 420 tekster, skrev over 1000 kommentarer til andres tekster og fikk over 1000 kommentar på mine egne.

Boken ble produsert av Nordland fylkesbibliotek, og utgitt på Norlandica forlag 13. september 2014.


For Now I am Winter (19. 12.14)

Min første e-diktbok utgitt av det amerikanske forlaget Nostrovia! Poetry.

«OR WHAT IT IS THAT MAKES MY LEGS FEEL LIKE HONEY / AND SAXOPHONES, JUST THAT YOU MOVE THROUGH ME» 

“In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.»

-Albert Camus

 

 

Reklamer